Dokumenty

    

Osvědčení o registraci

Výpis z obchodního rejstříku

 

Potvrzení finanční způsobilosti

 

Koncesní listina

 

Pojištění přeprvovaného nákladu